Instalace


Uživatel musí zakoupit nebo pronajmout Set Top Box, součástí ceny je i router, který je nutný pro oddělení internetu a TV sítě. Router může sloužit zároveň i jako WIFI vysílač pro bezdrátové připojení po bytové jednotce.

Postup při připojení:

  • Potvrdíme dostupnost TV služby v místě bydliště
  • Vyberete si tarif, pronájem nebo zakoupení Set Top Box, zvolíte způsob instalace
  • Instalace proběhne do 1-2 týdnů od objednání
  • Samotná instalace trvá cca 30 min
  • Po instalaci je služba ihned funkční
  • První měsíc provozu má každý zákazník nastaven tarif TV Max, ale platíte si tarif, který jste si zvolil. 
  • 2 týdny po instalaci vám je poštou zaslána smlouva k podpisu. Smlouva je na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.
  • Vyúčtování služeb probíha vždy zpětně a to ke dvacátému dni v měsíci, faktura je zasílána na emailovou adresu nebo ke stáhnutí v zákaznickém portálu. Platby provádíte na základě faktur, zřídit můžete trvalý příkaz (jako VS použijete VS z poslední měsíční faktury)

Způsoby instalace

1.technikem na místě - 500,- Kč s DPH

  • technik přijede k Vám domů se všemi potřebnými komponentami a vybavením

2.uživatelem - zdarma

 

 

Jedná se o převzaté kanály od společnosti GRAPE SC, a.s.

ABRA Premium partner


Evropská unie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tvorba informačního systému pro monitoring sítí.