Přesun TV REBEL, RELAX a REBEL 2

S účinností od 1.6.2018 dojde k přesunutí  TV kanálů REBEL, REBEL 2 a RELAX v rámci programových nabídek z TV.MINI do TV.BASIC. 

Důvodem je zpoplatnění těchto tří kanálů od dodavatelů. Na cenu balíčků nemá změna vliv.

ABRA Premium partner


Evropská unie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tvorba informačního systému pro monitoring sítí.