Metro Wireless

Režim METRO WIRELESS nabízíme tam, kde není dostupná optická síť. Je určen zejména pro rodinné domky a menší bytové zástavby.

Tento tarif postupně nahrazuje staré režimy GROUP a BUILDING. Přepojení probíhá automaticky a odvíjí se od výstavby optické sítě. S přepojováním panelových domů na optiku dochází k uvolňování kapacit na bezdrátových vysílačích, což nám umožňuje neustále posilovat i tento bezdrátový tarif.

Rychlost připojení: 30 - 60Mbit (upload 5Mbit), rychlost se může lišit dle lokality

 
Měsíční paušál: 348,- Kč s DPH
Zřizovací poplatek: 0,- Kč
Objednat připojení
tel.: 469 603 314

Max. agregace uvedeného tarifu je 1:25. Linka je asymetrická, upload je nižší než download.

První 3 měsíce provozu jsou zdarma na vyzkoušení.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Službu je možné zaplatit na rok dopředu, v takovém případě platíte pouze 11 měsíců a jeden měsíc je zdarma.

Rychlost pro jednotlivce se odvíjí od momentálního počtu připojených uživatelů. Aby nedocházelo jednotlivcem k max. vytížení linky stahováním, zejména programy DC++ apod., jsou na serveru nastaveny omezení a časová pásma. Týkají se pouze p2p sítí, služeb typu „rapidshare“ a ftp přenosu.

od 06:00 do 13:00 - max. 1/2 z celkové rychlosti agregační skupiny
od 13:00 do 23:00
 - max. 1/3 z celkové rychlosti agregační skupiny
od 23:00 do 06:00
 - max. 2/3 z celkové rychlosti agregační skupiny

Tato omezení slouží jako ochrana pro každého uživatele, i pro "stahovače". Znemožňuje totiž permanentní vytížení linky a umožňuje normální práci s internetem, zejména velmi komfortní serfování. V dopoledních a zejména nočních hodinách je zase umožněno z těchto sítí stahovat vyšší rychlostí.

Vytížení linky agregované skupiny můžete sledovat na adrese http://monitor.omegaplus.cz, kde je graficky znázorněno, jaký je ve skupině provoz.

V ceně připojení jsou dále následující služby:

• prostor WEB serveru na páteřní síti 20 MB
• zřízení domény, její provoz ve tvaru www.xxx.chrudim.cz
• zřízení e-mailových adres ve tvaru xxx@chrudim.cz
• IP telefonie

Každý uživatel v naší síti má možnost zřídit si bezplatně emailovou schránku s doménou chrudim.cz. V případě zájmu napište tvar emailové adresy, přihlašovací jméno a heslo na internet@omegaplus.cz nebo zavolejte na 469 603 314. (např. novak@chrudim.cz, novak heslo - 1236456).

Servisní zásah technika u zákazníka je 250,- Kč s DPH za každou započatou půlhodinu. (účtováno v případě, že závada není na straně dodavatele)

Opětovné zapojení z důvodu prodlení plateb dodavateli je účtováno částkou 363,- Kč s DPH. Každé další zapojení částkou 1210,- Kč s DPH.

Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

Ceník je platný od 1.1.2016.

ABRA Premium partner


Evropská unie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tvorba informačního systému pro monitoring sítí.