Přejít k hlavnímu obsahu

Vyjádření k sítím

Žádosti o vyjádření k sítím příjímáme pouze formou elektronické žádosti přes portál.
Zpracování takové žádosti je zdarma.
Vyjádření poštou, e-mailem nebo osobně je za poplatek 300 Kč.

Vytyčení sítí

Vytyčení sítě elektronických komunikací společnosti OMEGA plus Chrudim s.r.o. (dále jen SEK) probíhá na základě zaslané žádosti na email brazda@omegaplus.cz. Žádost musí obsahovat předchozí vyjádření k existenci sítě, zájmové území a rozsah výkopových a souvisejících prací.

Vytyčení SEK je provedeno v rámci ochranného pásma. V případě přesného vytyčení průběhu SEK je nutné do žádosti uvést poznámku „geodetické vytyčení“.

Termín vytyčení SEK

Společnost OMEGA plus Chrudim s.r.o. si vyhrazuje na vyřízení žádosti 14 dní od data přijetí kompletní žádosti. V případě potřeby je možné vytyčení do dvou pracovních dnů za expresní příplatek 1 500 Kč.

Cena za vytyčení sítí

Vytyčení sítě je zpoplatněno:

Paušální položka 500 Kč
Vytyčení sítě ½ hod. 500 Kč
Doprava 12 Kč / km
Barevný výtisk A3 5 Kč
Expresní příplatek 1 500 Kč
Geodetické vytyčení dle vytyčených bodů a délky úseku

Součástí vytyčení je zápis o vytyčení se specifikací podmínek, vytyčení trasy značkovacím sprejem s popisem písmene O. v případě potřeby může být dodána kopie zákresu vedení tras společnosti OMEGA plus Chrudim s.r.o.

Společnost OMEGA plus Chrudim s.r.o. si vyhrazuje právo v některých případech požadovat před vytyčením kauci ve výši 4 000 Kč, které bude po ukončení stavebních prací a kontrole tras vrácena, ponížená o částky spojené s vytyčením dle ceníku.

V případě koordinace prací při realizaci může být na vytyčení poskytnuta sleva.

Uvedené ceny jsou bez DPH